Met meer dan 25 jaar ervaring in de bouwsector wil ik mijn kennis delen en gebruiken om te trachten met het vooropgestelde budget de nieuwbouw, verbouwingen, renovaties of verfraaiingswerken met kwalitatieve materialen te voltooien.

Deze werken brengen tal van hinder met zich mee. Planning, offertes opvragen, aannemers vastleggen, eventuele vergunningsplichten (door een architect te voldoen) , renovatiepremies nagaan, nazicht facturen, budgetcontrole, aanspreekpunt tussen verschillende aannemers ....

Deze taken kan ik op mij nemen om ervoor te zorgen dat je de bouw- en/of renovatiewerken stressvrij en vlot doorkomt. 

Ervaring en expertise

 • Er zijn soms een aantal dingen waar je zelf niet aan denkt, maar die voor een professional makkelijker in te schatten zijn
 • Er wordt gekeken hoe de werken het best gepland kunnen worden, en hoe het budget en tijdsduur binnen de vooropgestelde kan blijven .
 • Je beslist natuurlijk zelf hoe werken en budget gepland moeten worden, maar het professionele advies van een expert is nauwelijks te onderschatten.
 • Met de bouwtechnische ervaring wordt gekeken waar er met simpele ingrepen hetzelfde resultaat wordt bekomen, met minder kosten en een snellere planning.

Tijdens de werken

 • Tijdens de werken is er regelmatig overleg om zo de overeengekomen planning en het budget te controleren en eventueel bij te sturen waar nodig.
 • Ik coördineer de werken met de aannemers.
 • Gedurende de werken verdedig ik jouw belangen bij de verschillende aannemers.

Samengevat takenpakket

Voor aanvang van de bouw/verbouwing:

 • Briefing en kennismaking met jouw project
 • Budget bespreking
 • Planning uitwerken
 • Uitzoeken van welke premies je kan genieten.

Gedurende de werken:

 • Centraal aanspreekpunt voor al je vragen
 • Tijdsplanning opvolgen
 • Werken coördineren
 • Budgetbewaking
 • Kwaliteitsbewaking.

Na de werken:

 • Renovatiepremies voorbereiden voor aanvraag.
 • een volledig digitaal dossier met alle technische fiche van de gebruikte materialen, prijsoffertes, facturen,.... wordt u op stick overgemaakt

Als bouwheer/opdrachtgever heeft u de keuze om met aannemers te werken die u zelf aanbrengt of die ik projectmatig zoek om aan de gestelde eisen te voldoen. De aannemers blijven ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken. De facturatie van de uitgevoerde werken gebeurt rechtstreeks tussen aannemers en eindklant (eventueel kunnen facturen eerst door mij wel gecontroleerd worden)